Gestió integral
de residus

LA NOSTRA EMPRESA

EXTERNA Grup neix avalada pels més de 25 anys d’experiència que tenen el nostre equip de professionals. Som una empresa especialitzada en l’economia circular dedicada al Sector del Reciclatge i Medi Ambient, homologats per l’Agència de Residus de Catalunya, amb el codi de Gestor E-1614.16 i el codi de Transportista T-2346.
Treballem per tal de poder solucionar, de manera òptima, les necessitats dels nostres clients.

Gestió Integral de Residus

COM HO FEM

En Externa Grup portem més de 25 anys oferint solucions integrals per a la gestió integral de residus generats a les empreses.
Gestionem residus tant perillosos com no perillosos.

El tractament global consta de tres fases: transport, gestió i valorització.

TRANSPORT

GESTIÓ

VALORITZACIÓ

GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS ELECTRÒNICS (RAAE)

La nostra empresa realitza el transport de Residus i aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a la planta de gestió per a realitzar una valorització. Codis CER160214 i 200136.

Dins de la gestió de Residus Electrònics RAEE’S, estem especialitzats en tot el camí que recorren els cartutxos de tòner i tinta buits, que formen part dels RAEE’S.

Externa li recull, transporta i gestiona els seus residus de tòner i tinta d’impressió usats per a la valorització i reciclatge. Se li lliurarà un certificat de recollida per traçabilitat dels residus i realitzarà un certificat anual sobre aquests. De forma gratuïta Externa té a les seves instal·lacions un dipòsit fent recollides programades de forma mensual o trimestral.

Subscriu-te a la nostra Newsletter