GESTIÓ DE RESIDUS

Gràcies als coneixements adquirits al llarg d’aquest temps, Externa Grup garanteix la correcta gestió i traçabilitat dels residus generats pels nostres clients.

Treballem amb tot tipus de residus i per a una gran quantitat de clients per garantir, gràcies als nostres coneixements avalats per les certificacions corresponents de l’Agència Catalana de Residus, un correcte transport i gestió per als nostres clients.

Treballem per a empreses, particulars, ajuntaments, consells comarcals, hospitals, escoles, instituts, centres de transferència i centres de recollida de deixalles.

Qualsevol residu originat tant en l’àmbit familiar com públic està classificat en diferents grups, el que marca el seu tractament en qualsevol planta i a Externa treballem amb qualsevol tipus de residus, ja sigui perillós o no perillós.

Majoritàriament, Externa Grup, s’encarrega del transport i gestió  dels residus, encara que en els següents tipus de residus que li detallem podem oferir-li els recursos extres que li detallem a continuació.

Gestió de Residus Electrònics (RAEE)

A tota Europa els consumibles de tòner i tinta són classificats com a Residus Industrials Ordinaris. La directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu recomana a tots els productors/gestors la prevenció dels residus, la reutilització dels mateixos, el reciclatge, la valorització i per últim la eliminació dels residus, per aquest ordre d’importància.

EXTERNA Grup treballa per quedar englobada al segon nivell, es a dir, recollir consumibles de tòner i tinta buits per tal de poder facilitar la seva reutilització.

A més, segons la mesura aplicada el 20 de Febrer de 2015, Real Decret 110/2015, els consumibles de tòner i tinta passaven a transformar-se en aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Aquesta mesura va ser aplicada per tal de poder complir amb les obligacions derivades de la nova regulació europea de RAEE i per superar les insuficiències detectades sobre la gestió d’aquests residus.

EXTERNA Grup ha treballat des dels inicis de l’aplicació d’aquest nou Real Decret, per tal d’adaptar-se correctament i poder continuant donant una bona resposta als seus clients.

Transport i destrucció de documentació i arxius

Dintre de la divisió de Transport i Gestió de Residus, EXTERNA Grup ofereix un servei especialitzat per la destrucció de documents confidencials. Aquest sistema el nombrem DESTRU-C-DOC.

Aquest sistema de DESTRU-C-DOC imposa la trituració dels documents en partícules, segons Nivell 3-4 de la norma DIN 32757. Aquesta destrucció es produeix a les instal·lacions del Gestor Homologat, on es disposen de diferents molins i destructores certificades, amb capacitat de destrucció de 1.450 kg/h.

Segons les necessitats dels nostres clients, dipositem contenidors especials de seguretat a les seves instal·lacions, per tal de poder abocar els documents de forma controlada.

A més, en tot moment facilitem als nostres clients un certificat de destrucció dels documents, per garantir la correcta traçabilitat del residu.