COM HO FEM

EXTERNA Grup té com a missió satisfer les necessitats que tinguin els nostres clients.

El nostre tractament dels residus consta de tres fases: Recollida, Transport i Gestió.

A tota industria es produeixen milers de residus i moltes vegades per la seva incorrecta gestió, acaben al abocador quan es podrien reutilitzar. EXTERNA Grup intervé en aquest procés tot recollint i gestionant aquests residus, garantint una correcta gestió en tot el procés.

1. Recollida

Gràcies als seus treballadors, recuperem residus de qualsevol punt de Catalunya. Ens dirigim directament a les seves instal·lacions i instal·lem una ECOBOX, d’aquesta manera es pot abocar els residus d’una manera discreta. Una vegada plena i desprès de la corresponent trucada, procedim a la seva retirada.

2. Transport

EXTERNA Grup disposa de vehicles per al transport de residus, degudament homologats i autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya per la recollida i transport de residus.

3. Gestió

A més, per cadascuna de les recollides que fem als nostres clients, proporcionem un justificant homologat per l’Agència de Residus de Catalunya que garanteix la correcta traçabilitat del material retirat, segons la vigent legislació.