Per què és tan important contractar els nostres serveis?

ELS AVANTATGES DE CONTRACTAR NOSTRES SERVEIS:

Al contractar els serveis que ofereix ExternaGrup, empresa dedicada a la gestió de residus, adquirim una sèrie d’avantatges. Hi ha molts beneficis lligats a aquesta acció. Ja coneixem el primer avantatge, contribuirem a millorar la salut del nostre planeta. Eliminarem gran part de les nostres deixalles reciclant i donant-los un nou ús. D’aquesta manera, també reduirem la despesa de nous elements i l’explotació de les seves fonts d’extracció. No obstant això, també hi ha altres punts a favor per a qualsevol negoci o particular.

GESTIÓ PERSONALITZADA:

Al comptar amb una empresa especialitzada, se’ns ofereixen moltes més opcions a l’hora de gestionar els nostres residus. De fet, es pot elaborar una estratègia personalitzada. D’aquesta manera, s’estudien les necessitats de cada empresa en concret. Després s’ofereix la solució més convenient i practica per al sector. A més, aquests serveis inclouen també la recollida i el tractament, independentment de la classe de rebuig. També coneixen perfectament els tipus de residus i el seu correcte reciclatge. Per tant, l’empresa compta amb més opcions de reciclatge, ajustades als seus interessos.

EVITAR SANCIONS:

Quan els professionals s’encarreguen del tractament de residus es compta amb la garantia de complir la llei vigent. Aquestes empreses realitzen tots els seus processos tenint cura de la normativa al detall. Per tant, el negoci que hagi contractat aquests serveis estarà lliure de sancions derivades d’aquest tema. En cap cas es farà un ús inadequat d’aquests residus, de fet, es reciclaran de la manera més convenient i efectiva.

SEGURETAT I SALUT:

En les empreses especialitzades, es compta amb un personal format i qualificat per a aquestes tasques. Si les fem nosaltres mateixos, estem posant en risc la salut i la seguretat dels nostres treballadors i del negoci. Es poden produir talls, cremades o dolors causats per la càrrega d’aquests elements.

MILLOR IMATGE:

A més, comptar amb aquesta mena de professionals demostra la nostra implicació amb el medi. D’aquesta manera, obtindrem molt bona imatge de cara a clients i proveïdors. Mostrarem una empresa respectuosa amb la natura i preocupada per la conservació de la planeta.